Effectiviteit van thuistraining bij risico op dyslexie

Veel ouders zijn in staat hun kleuters thuis deelvaardigheden van lezen en spellen aan te leren. Ook bij kinderen met een erfelijk risico op dyslexie. Sandra van Otterloo onderzocht de effectiviteit van een thuistraining die speciaal ontwikkeld is voor deze doelgroep.

Een steekproef uit deze doelgroep kreeg de thuistraining, een ander deel daarvan kreeg geen training. De verkregen voorsprong in deelvaardigheden van lezen en spellen bleek voor de getrainde kinderen echter niet voldoende om in groep 3 beter te leren lezen dan de ongetrainde kinderen.

Een andere opmerkelijke bevinding uit de studie is volgens Van Otterloo dat de hele groep risicokinderen, zowel getraind als ongetraind, tussen groep 3 en groep 7 van de basisschool minder snel vooruit gaan in lezen dan hun leeftijdgenoten.

Binnen de risicogroep zitten kinderen van alle leesniveaus, maar het aantal kinderen dat tot de zwakste lezers hoort neemt over de jaren toe. De resultaten impliceren volgens Van Otterloo dat voor deze kinderen een voortzetting van extra interventie nodig is in groep 3 en later. Vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen wat de effecten hiervan zijn.

Promotiegegevens
Promovendus: Mw. S.G. van Otterloo
Faculteit: Pedagogiek
Proefschrift: Early home-based intervention for children at familial risk of dyslexia
Promotor: dhr. prof. dr. D.A.V van der Leij
Datum: Woensdag 29 juni 2011, 14:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie