30+ maatregel maakt tekort aan doktersassistenten nog groter

De kabinetsplannen om de bekostiging van 30+-deelnemers in het MBO stop te zetten, zullen het tekort aan doktersassistenten nog veel verder doen oplopen. Zeker 25% van de mensen die studeren voor doktersassistent zijn zij-instromer – vaak herintredende vrouwen ouder dan 30.

Het tekort aan doktersassistenten is al heel groot – zeker in de Randstad. Uit de meest recente peiling, uitgevoerd door Prismant, bleek dat de vacaturegraad van doktersassistenten 4.1 % is, in huisartsenpraktijken zelfs 5,2%. Dit is fors hoger dan de gemiddelde vacaturegraad van 1,5% van andere beroepsgroepen in de zorg. Dat zegt de NVDA, Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten.

Het tekort aan doktersassistenten wordt al steeds groter. Doordat er te weinig stageplekken in huisartsenpraktijken zijn, voeren hanteren ROC’s soms een leerlingenstop. Zij kunnen anders niet garanderen dat alle doktersassistenten in opleiding een stageplaats krijgen. Bovendien gaan gediplomeerde doktersassistenten vaak werken bij werkgevers, waar ze wel terecht konden voor een stage, zoals ziekenhuizen. Naar verwachting zal het tekort aan doktersassistenten door de vergrijzing en groeiende zorgvraag in de toekomst nog verder toenemen.

Het beroep van doktersassistent heeft zich, door de grote zorgvraag en de verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg, sterk ontwikkeld. De doktersassistent verricht – veel meer dan vroeger – veel voorkomende medische handelingen en is daar ook voor toegerust. Doordat de doktersassistent – in plaats van de hbo-collega of arts – deze taken uitvoert, draagt zij fors bij aan een efficiënte, doelmatige en betaalbare gezondheidszorg. Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat de meeste huisartsen taakdelegatie naar de assistent toejuichen.

De inzet van doktersassistenten draagt ook bij aan de aanpak van personeelstekorten in de zorg. Een recent voorbeeld: UMC Utrecht startte in september 2010 een nieuwe opleiding om doktersassistenten op te leiden voor ondersteuning bij operatieve zorg of radiotherapie. Dit is één manier om het nijpende personeelstekort aldaar aan te pakken.

Doktersassistenten werken in huisartsenpraktijken, huisartsenposten, ziekenhuizen, ARBOdiensten, GGD’en en Centra voor Jeugd en Gezin.

Plaats een reactie