3 op de 4 Nederlanders handelt onvolledig bij kleine ongevallen

Bij kleine ongevallen als verslikking, snijwonden en botbreuken weten drie op de vier Nederlanders onvoldoende wat zij moeten doen, zo blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis.

Het Rode Kruis start daarom vandaag een campagne om Nederlanders voor te lichten over de beste Eerste Hulp handelingen bij zeven veel voorkomende ongevallen. Zo is op de website een Eerste Hulp kennistest te doen en vertellen Rode Kruis ambassadeurs Humberto Tan, Irene Moors, Floortje Dessing en Yfke Sturm in diverse filmpjes over hun eigen ervaringen met Eerste Hulp situaties.

Eerste Hulp kennis moet beter
Het Rode Kruis liet Maurice de Hond begin juni onderzoek doen onder 1500 Nederlanders. Het Rode Kruis vroeg hen wat ze zouden doen als ze zouden worden geconfronteerd met de volgende ongelukjes; een kind dat zich verslikt in een knikker, een brandwond, een kind dat een slok schoonmaakmiddel opdrinkt, een snijwond en een vermoedelijke botbreuk. Gemiddeld gaf slechts 34% van de ondervraagden in deze 5 gevallen het juiste antwoord.

Zo weet slechts één op de vijf Nederlanders de beste handelswijze wanneer een kind zich verslikt in een knikker of ander speelgoed. Zo’n één op de tien Nederlanders kiest er zelfs voor om het kind ondersteboven te houden. Stevig kloppen tussen de schouders en het kind van achter vastpakken en een buikstoot geven, worden veel genoemd. Maar de beste oplossing, een combinatie van beide, wordt maar door twintig procent van de ondervraagden herkent. Ook bij een vermoedelijke botbreuk, weet slechts één op de vijf Nederlanders dat het goed is om eerst te koelen alvorens naar de Eerste Hulp afdeling van het ziekenhuis te gaan.

Wanneer een kind per ongeluk schoonmaakmiddel drinkt, zegt bijna zes op de tien Nederlanders de huisarts of 112 te bellen. Dat is ook het beste wat je in een dergelijk geval kunt doen. Veertig procent van de Nederlanders kiest echter voor een andere optie; namelijk om het kind te laten braken (16%), water (12%) of melk (12%) te laten drinken.

Cees Breederveld, directeur van het Nederlandse Rode Kruis: “Iedereen komt regelmatig in situaties terecht waar Eerste Hulp nodig is. Het onderzoek laat zien dat mensen vaak wel een globaal idee hebben van wat ze zouden moeten doen, maar dat ze onvoldoende weten wat de beste handelswijze is. Met deze campagne wil het Rode Kruis mensen enerzijds bewust maken van hun vaak beperkte kennis van Eerste Hulp en anderzijds voorlichten over wat de juiste handelswijze is bij zeven veel voorkomende ongevallen”.

Ook internationaal delft Nederland onderspit
Dat het slecht is gesteld met de Eerste Hulp kennis in Nederland, stelde het Rode Kruis al eerder aan de kaak. In Nederland beschikt slechts één op de 30 personen (3,2%) over aantoonbare Eerste Hulp vaardigheid[1]. Uit onderzoek van het Internationale Rode Kruis in 2009 bleek dit niveau vergelijkbaar met landen als Servië (3%), Kirgizië (1,2 %) en Azerbeidzjan (0,6%) tegenover 80% in landen als Duitsland en Oostenrijk[2].

Het Rode Kruis
Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood en wereldwijd een van de grote spelers op het gebied van Eerste Hulpverlening en Eerste Hulp onderwijs. Het Nederlandse Rode Kruis streeft naar Eerste Hulp vóór iedereen dóór iedereen. Want met enige kennis van Eerste hulp kan iedereen helpen bij ongevallen, letsel of acute ziekte en zo mogelijk schade aan de gezondheid beperken. Of zelfs een verschil maken tussen leven en dood.

Kijk voor meer informatie op www.rodekruis.nl.

Plaats een reactie