27 procent van Nederlandse astmapatiënten rookt nog steeds

Meer dan een kwart van de Nederlandse astmapatiënten blijft ondanks hun aandoening roken. Dat is één van de conclusies uit een groot onderzoek van Mundipharma onder 8000 astmapatiënten in elf Europese landen naar aanleiding van Wereld Astma Dag op 7 mei 2013. Aan het onderzoek hebben 855 Nederlandse astmapatiënten meegedaan.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste mensen met astma zichzelf niet als patiënt beschouwen en als normale mensen door het leven willen gaan. Verder vinden ze dat ze hun aandoening goed onder controle hebben.

Toch geeft bijna 50% van de Nederlanders aan ademhalingsklachten te hebben of benauwd te zijn na lichte inspanning. Veel van de hinder die ze in het dagelijkse leven ondervinden, kan voorkomen worden door de juiste medicijnen, de discipline in toediening ervan en het vermijden van extra belastend gedrag zoals roken.

Een aantal belangrijke Nederlandse conclusies:

  • 27% van Nederlandse astmapatiënten blijft roken. Dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde aantal rokers onder alle Nederlandse inwoners. Astmapatiënten lijken dus niet extra voorzichtig met roken;
  • verreweg de meeste astmapatiënten (74%) hebben het gevoel dat zij hun astma onder controle hebben;
  • 80% van de astmapatiënten heeft één of meerdere dagen per week last van hun astma;
  • 60% voelt zich door hun astma op één of andere manier belemmerd;
  • 20% geeft aan dat astma intimiteit met een partner in de weg staat;
  • 35% van de astma patiënten heeft als gevolg van hun astma het afgelopen jaar moeten verzuimen op hun werk of van hun studie;
  • meer dan 30% geeft aan zich zorgen te maken over hun verdere leven;
  • 69% van de respondenten vermijdt contact met (huis)dieren helemaal niet of niet bijzonder;
  • Nederlandse patiënten gebruiken hun inhalators (‘pufje’) vaker dan andere Europese patiënten: gemiddeld 4,4 keer per week tegen 3,0 keer per week gemiddeld in Europa.

‘Behandeling op individuele patiënt afstemmen’
“Mensen met astma neigen er toe hun symptomen te ontkennen”, zegt Dr. René Aalbers, verbonden aan het Martini Ziekenhuis in Groningen. “Veel van die symptomen kunnen worden voorkomen door erkennen en herkennen. Gezien de bevindingen van dit onderzoek is het belangrijk dat we astmapatiënten helpen om betere controle over hun aandoening te krijgen. Het gaat dan niet alleen om het veranderen van de behandeling van symptomen met slechts een luchtwegverwijder (want dat kan een verergering van het astma geven), maar ook om een gedragsverandering zodat patiënten beter met hun astma omgaan. Dit onderzoek van Mundipharma geeft ons waardevolle informatie over de houding van patiënten ten opzichte van hun astma en over de manier waarop we de behandeling beter op de individuele patiënt kunnen afstemmen”.

Wereld Astma Dag op 7 mei 2013
De Wereld Astma Dag wordt georganiseerd door The Global Initiative for Asthma (GINA) in samenwerking met een groot aantal zorg- en hulporganisaties om de voorlichting over astma en astmazorg over de hele wereld te verbeteren. Het thema van de Wereld Astma Dag 2013 is ‘Je kunt astma onder controle krijgen’. Astma is een chronische ontsteking van de longen, die veel klachten kan veroorzaken: terugkomende periodes van benauwdheid, hoesten, piepende ademhaling en druk op de borst. Astma is een ernstige gezondheidsaandoening waar in West-Europa ongeveer 30 miljoen mensen aan lijden. In Nederland hebben meer dan een half miljoen(1) mensen de diagnose astma en het aantal neemt jaar na jaar toe. Niet goed omgaan met astma of het verwaarlozen ervan kan leiden tot verergering van de aandoening, ziekenhuisopname en kan zelfs de dood tot gevolg hebben.

Over het onderzoek
In de periode van juli tot oktober 2012 is door Mundipharma Internationaal Ltd. gevestigd in Cambridge (United Kingdom) Europees onderzoek gedaan onder 8000 astmapatiënten in de leeftijd van 18 tot 50 jaar. Uit Nederland hebben 855 respondenten meegedaan. Deelnemende landen waren: Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden en de United-Kingdom.

(1) Bron: Longfonds.nl

Plaats een reactie