2500ste niertransplantatie in Erasmus MC

In het Erasmus MC is eind februari de 2500ste niertransplantatie succesvol afgerond. Sinds 1971 voert het Erasmus MC niertransplantaties uit. Het betrof een postmortale donatie, waarvan er sinds 1971 1558 zijn uitgevoerd.

Levende nierdonatie
Het Erasmus MC heeft in Europa het grootste programma voor nierdonatie bij leven ontwikkeld, met momenteel ruim honderdtwintig donorniertransplantaties per jaar. Het aantal levende nierdonaties ligt inmiddels op 942 sinds 1981. Het chronisch tekort aan organen van overleden donoren heeft het Erasmus MC ertoe gezet te zoeken naar alternatieven in de vorm van levende nierdonaties.

Verbetering donatietechniek
Het Erasmus MC heeft de intentie om vanaf 2013 per jaar 230 niertransplantaties te verrichten. Verdere verbetering van de donatietechniek past in de strategie om het ongemak voor de donor zoveel mogelijk te beperken, het aantal complicaties terug te dringen en de kosten voor de gezondheidszorg te beperken. De infrastructuur die is ontwikkeld heeft geleid tot de ontwikkeling van een multidisciplinair team, dat garant staat voor een hoge kwaliteit chirurgie en patiëntenzorg.

Reduceren sterfte
Nierdonatie bij leven is op dit moment de meest effectieve manier om het tekort aan donornieren op te lossen. Hierdoor kan de sterfte van patiënten die lijden aan nierfalen worden gereduceerd en de wachtlijst voor transplantaties worden beperkt. Bovendien is het mogelijk te transplanteren voordat dialyse is vereist. Daarmee worden andere ingrepen die nodig zijn voor dialyse voorkomen, inclusief de daaraan gerelateerde kosten en ziekte. In de laatste jaren neemt het aantal nieren dat niet afkomstig is van directe familieleden van nierpatiënten toe. Steeds meer vrienden gaan over tot donatie bij leven en zelfs anonieme donatie neemt toe. Het is duidelijk dat het ethisch draagvlak voor nierdonatie bij leven verandert. Hoe verder de donor van de ontvanger afstaat, des te kleiner en minder duidelijk is het voordeel voor de donor in de dagelijkse omgang. Tegen deze achtergrond is het essentieel dat de chirurgische technieken geperfectioneerd worden en dat de veiligheid van de donor zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Plaats een reactie