24 gezondheidscenre doen indicatiestelling

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indiceert in de 24 grootste gezondheidscentra van Nederland. Indicatiestellers zijn daar op locatie aanwezig. Mede hierdoor lukt het om de doorstroomtijd voor een indicatiebesluit te verkorten.

In 2009 ontving 64% van de 1,2 miljoen aanvragers een besluit binnen veertien dagen. Vijf procent moest meer dan zes weken wachten. Het aantal aanvragen in 2009 was ongeveer even hoog als in 2008. Zeven van de tien aanvragers was ouder dan 65 jaar. Van de aanvragers had tweederde een lichamelijk klacht die leidde tot het indiceren van zorg. De overige aanvragers waren kort gezegd dement, psychiatrisch patiënt of verstandelijk beperkt.

Alleen psychosociale problemen vormden in 2009 geen reden meer om zorg toe te wijzen. Het aantal personeelsleden daalde van 2.249 naar 2011 per 1 januari 2010. al deze gegevens citeer ik uit het Jaarverslag2009 van het CIZ. Dat verslag heeft als titel: Hoge ambities in een jaar van vernieuwing en kwam deze week uit.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie