Eerste specialist Ouderengeneeskunde in Groningen opgeleid

Vandaag ontvangt de eerste in Groningen opgeleide specialist Ouderengeneeskunde haar diploma. Hanna Miros volgde als een van de eersten de vervolgopleiding tot specialist Ouderengeneeskunde in het UMCG.

Tot 2008 moesten basisartsen die in Noord en Oost Nederland in een verpleeghuis werkten hun opleiding volgen in Amsterdam, Nijmegen of Leiden. Per regio zijn er grote verschillen in de organisatie van de ouderenzorg en de samenwerking met andere organisaties. Om meer aandacht te kunnen schenken aan de diverse samenwerkingsvormen uit de praktijk is een opleiding in Noord-Nederland onontbeerlijk.

Het initiatief om deze opleiding in Noord-Nederland te kunnen volgen, is dan ook succesvol gebleken: op dit moment zijn in Groningen 25 artsen in opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde.

Een specialist ouderengeneeskunde is speciaal opgeleid om ouderen en chronisch zieken met meerdere aandoeningen te behandelen en begeleiden met als doel de functionele autonomie en kwaliteit van leven te optimaliseren.

Sinds 1989 is Ouderengeneeskunde een erkend specialisme en heeft het een eigen opleiding. Sinds 2009 is de naam van het specialisme veranderd van Verpleeghuisgeneeskunde in Ouderengeneeskunde. Specialisten Ouderengeneeskunde zetten hun deskundigheid in voor kwetsbare ouderen met complexe gezondheidsproblemen ongeacht de plaats waar zij verblijven, zoals het verpleeghuis, het verzorgingshuis, het ziekenhuis of thuis.

Locatie Groningen

Vanaf 2008 bestaat de mogelijkheid om de vervolgopleiding tot specialist Ouderengeneeskunde in het UMCG te volgen. Een belangrijk uitgangspunt is dat een goede samenwerking tussen de diverse professionals in de ouderenzorg essentieel is voor het leveren van integrale zorg aan ouderen. Vanuit die gedachte wordt in Groningen gewerkt aan een interdisciplinaire vervolgopleiding die bijdraagt aan de benodigde vernieuwingen in de ouderenzorg. De opleiding wordt onder de vlag van GERION (VUmc) verzorgd in nauwe samenwerking met de groep Opleiding Specialisme Ouderengeneeskunde van het UMCG. Naast het vormgeven van de vervolgopleiding wordt gewerkt aan het opbouwen van een stevig noordelijk netwerk, het werven van opleidingshuizen, het initiëren van onderzoek en het organiseren van nascholing.

Plaats een reactie