200 miljoen uur vrijwilligerswerk niet gebruikt

Er is een enorm potentieel aan vrijwilligers in Nederland. Wanneer dit potentieel goed wordt benut, kan dit tot wel 200 miljoen uur per jaar aan extra vrijwillige inzet opleveren.

Goed nieuws voor gemeenten, die graag willen dat burgers zorg en hulp meer onderling oplossen. Zij dienen vrijwilligerswerk dan wel radicaal anders te organiseren, aldus Mathijs Huis in ’t Veld van de landelijke online marktplaats voor vrijwillige hulp Zorgvoorelkaar.com.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Gemeenten doen hierbij een toenemend beroep op de zelfredzaamheid van hun burgers. Heeft iemand een hulp- of zorgvraag, dan wordt verwacht dat dit door het eigen netwerk wordt opgelost. Het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers neemt hierdoor flink toe. Gelukkig zijn veel Nederlanders bereid om iets voor een ander te doen.

Zoek elkaar. Vind elkaar. Zorgvoorelkaar!

Zo laat onderzoek in Rotterdam zien dat 1 op de 5 Rotterdammers bereid is om (extra) vrijwilligerswerk te doen. “Op landelijke schaal kan dit een extra potentieel van maar liefst 200 miljoen uur per jaar zijn”, aldus Huis in ’t Veld. “We zullen dit echter wel op een andere manier moeten organiseren, anders blijft het potentieel onbenut. Online technologie biedt hierbij een enorme kans om de verschuiving van traditionele vrijwilligersbemiddeling naar zelforganiserende netwerken te faciliteren.”

Platformen als Marktplaats, AirBnB, of Peerby laten zien dat transparante online marktplaatsen meer vraag en aanbod samenbrengen dan in traditionele markten. Mensen komen hier direct met elkaar in contact, zonder tussenkomst van een traditionele bemiddelingsorganisatie.

Hier ligt volgens Huis in ’t Veld de oplossing om meer vrijwillige inzet en burenhulp in Nederland te realiseren. “Gemeenten, welzijn en vrijwilligersorganisaties moeten dan wel durven loslaten. Alleen dan is een participatiesamenleving ook echt realiseerbaar.”

Plaats een reactie