1e milieuvluchten tonen onjuist gebruik gewasbeschermingsmiddelen aan

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en waterschappen in Noord-Brabant en Zeeland controleren vanuit de lucht of agrariërs zich houden aan de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

NVWA grondcontrole gewasbeschermingsmiddelen.

Tijdens de eerste 3 ‘milieuvluchten’ van dit jaar zijn 4 boetes uitgedeeld; 2 voor het doodspuiten van slootkanten en 2 voor het werken zonder licentie. Voor het verwaaien van spuitvloeistof werd een waarschuwing gegeven.

De NVWA en waterschappen zien ook dit voorjaar scherp toe op de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen omdat onjuist gebruik zeer schadelijk is voor het milieu.

Risico’s verkeerd gebruik
Tijdens de zogenaamde milieuvluchten controleren inspecteurs of agrariërs gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier toepassen. Wanneer onvoldoende afstand wordt gehouden van waterranden komen schadelijke stoffen in sloten en beken rondom de landerijen terecht. Dit heeft ernstige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de flora en fauna. Bovendien levert verkeerd gebruik risico op voor de voedselveiligheid.

Milieuvluchten en grondcontroles
Op verschillende dagen en tijdstippen vliegen inspecteurs van de NVWA en handhavers van de waterschappen boven Noord-Brabant en Zeeland. Tegelijkertijd voeren teams op de grond controles uit, mede op basis van meldingen vanuit de lucht.

Inspecteurs in de lucht kijken of tijdens het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen voldoende afstand wordt gehouden van sloten. De grondteams kunnen aanvullend een monsters uit de spuittank nemen om na te gaan of het juiste middel wordt gebruikt. Verder onderzoeken zij of de verplichte driftarme spuittechniek wordt toegepast om verwaaien van spuitvloeistof te beperken. De waterschappen controleren of er geen verontreinigd water van het land van agrarische ondernemers wegstroomt naar een nabijgelegen sloot of beek.

Gevolgen van verkeerd gebruik voor ondernemers
De wettelijke regels hebben tot doel de gezondheid van mens, dier en milieu te beschermen. Ondernemers die de regels overtreden, krijgen een boete en/of korting op de subsidie. Bovendien kan de overheid besluiten middelen die nu nog zijn toegestaan te verbieden. Dit betekent een afname van het middelenpakket voor agrarische ondernemers. Verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan ook leiden tot resistentie waardoor middelen minder goed werken tegen ziekten of plagen.

Meer informatie
Gewasbescherming
– NVWA Klantcontactcentrum 0800-0488

Plaats een reactie