17 miljoen Europeanen allergisch voor voedsel

Ongeveer 17 miljoen personen lijden in Europa aan voedselallergieën, waarvan 3.5 miljoen jonger zijn dan 25 jaar. Allergieën bij kinderen tussen O en 5 jaar zijn verdubbeld gedurende de laatste 10 jaren en de meldingen bij de spoeddienst voor ernstige anafylaxische reacties is verzevenvoudigd.

Er zijn miljoenen mensen in Europe voor wie zelfs een restaurantbezoek levensbedreigend kan zijn als de saus sporen van kaas of het dessert sporen van hazelnoten bevat. Dit is bijzonder belastend zowel voor kinderen wiens gebruikelijk actieve en sociale levensstijl ernstig kan beknot worden als voor diegenen die trachten hen weg te houden van potentieel gevaarlijke levensmiddelen. De aanwezigheid van allergieën bij kinderen varieert in Europa met verhoudingen die schommelen van 1.7 percent in Griekenland, 4 percent in Italië en Spanje tot zelfs meer dan 5 percent in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland.

De meest recente cijfers en wetenschappelijke bevindingen zullen worden besproken door meer dan 600 voedingsexperts, waaronder allergologen en kinderartsen in Venetië, Italië, naar aanleiding van het 2011 Voedingsallergie en Anafylaxie Congres georganiseerd door het European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EACCI) dat donderdag 17 februari 2011 van start gaat.

“Allergische reacties blijken toe te nemen, waarschijnlijk naar aanleiding van veranderingen in voedingspatronen, blootstelling aan omgevingsfactoren zoals sigarettenrook en veranderingen in levensstijl,” meent Professor Maria Antonella Muraro, Voorzitster van het EAACI Congres. “Het gebrek aan blootstelling aan mogelijke allergenen van kindsbeen af blijkt de kansen te verkleinen dat ons immuniteitssysteem herkent wat al dan niet veilig is en daardoor zelfs reacties ontketent tegen proteïnen die zich in voedingsmiddelen bevinden en normaal gezien door het lichaam zouden moeten verdragen worden.”

In continentaal Europa is de meest voorkomende allergie degene voor verse vruchten en groenten, waar in Angelsaksische landen walnoten, hazelnoten en pindanoten meer gevaarlijk blijken te zijn. Allergieën aan schaaldieren en vis, in het bijzonder kabeljauw, komt het meest voor in Scandinavië en Noord-Europa. Onderzoek wees uit dat meer dan 60 percent van de allergische patiënten vrouwen zijn, waarschijnlijk naar aanleiding van biologische en psychologische factoren. In Europa blijken kinderen het meest allergisch te zijn voor melk, eieren en noten, die de meest voorkomende oorzaak zijn voor een anafylaxische schok voor kinderen, zoals Professor Graham Roberts uit Southampton beweert.

“Dit is het eerste EAACI Congres dat ooit volledig werd gewijd aan voedingsallergieën en anafylaxie en is bedoeld om een platform te bieden aan ’s werelds top van professionele experten om de behandeling van voedingsallergieën aan te kaarten en de beste oplossingen te vinden om hun levensbedreigende risicos te verminderen,” zegt EAACI’s Voorzitter Professor Jan Lötvall.

De aanwezigheid van voedingsallergieën bij volwassenen in Europe is tamelijk evenwichtig gespreid, op enkele uitzonderingen na: in Denemarken heeft slechts 1.6 percent van de bevolking problemen met voeding tegenover andere landen waar de verhouding van allergische patiënten rond 3 percent schommelt, met pieken van 3.5 percent in Italië, Frankrijk en Duitsland. Europese cijfers tonen eveneens aan dat de aanwezigheid van voedingsallergieën vooral hoog is bij vrouwen, die 60 percent uitmaken van het aantal allergiepatiënten.

“De redenen voor dit hogere percentage blijven onzeker, maar de meeste hypothesen gaan uit van biologische en psychologische factoren,” legt Professor Muraro uit. “Oestrogeen bijvoorbeeld kan de biologische kwetsbaarheid verhogen met betrekking tot het immuniteitssysteem bij vrouwen. Eveneens wordt zulke aandoening sterker aangevoeld door vrouwen wat uiteindelijk hun manier om ermee om te gaan ook beïnvloedt.”

Risicofactoren voor ernstige reacties naar aanleiding van voedselallergieën, de blootstelling aan mogelijk nieuwe gevaarlijke allergenen en het gebruik van levensreddende instrumenten, zoals auto-injecterende epinephrine toestellen, zullen eveneens worden besproken gedurende het EAACI Congres dat ook een workshop bevat met ziekenverenigingen en vergaderingen met vertegenwoordigers van de voedingsindustrie en regelgevende instanties.

Plaats een reactie