16 blinde ogen door vuurwerk

Deze jaarwisseling is door alle Nederlandse oogartsen voor de derde keer het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk geregistreerd. In vergelijking met voorgaande jaren is het aantal slachtoffers teruggelopen. Het totale aantal ogen met blijvend letsel blijft echter elk jaar stijgen. Dit jaar zijn 16 ogen blind geworden waarvan 7 totaal verwijderd moesten worden. Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en woordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG): “Helaas blijft het totale aantal ogen met blijvend letsel ieder jaar stijgen en hoewel er dit jaar minder ogen blind zijn geworden door vuurwerk, is elk blind oog er nog steeds één teveel.”

Stijging aantal ogen met blijvend letsel
Dit jaar moesten 251 patiënten behandeld worden met letsel aan 307 ogen. Het aantal ogen met blijvend letsel stijgt dit jaar naar 117. In voorgaande jaren was dit 99 (2008/2009) en 115 (2009/2010). De helft van de patiënten is jonger dan 20 jaar en 90% van alle slachtoffers is van het mannelijke geslacht. 50% (126) stak zelf vuurwerk af en 50% (125) was omstander.

Voorafgaande aan deze laatste jaarwisseling is veel aandacht geweest voor het risico op oogletsel door vuurwerk. Zo werd in diverse campagnes, zoals die van de Benidorm Bastards van Consument en Veiligheid, het opzetten van een vuurwerkbril gestimuleerd. Daarnaast werd de vuurwerkbril door diverse ziekenhuizen in het gehele land verkocht.

Plaats een reactie