159.000 kinderen dupe van schrappen logopedie

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) reageert verbijsterd op het voornemen van demissionair-minister Schippers om logopedie voor kinderen nagenoeg te schrappen uit het basispakket.

Deze ondoordachte bezuiniging van 60 miljoen euro kost de maatschappij uiteindelijk geld. Uit onderzoek van SEO blijkt namelijk dat logopedische behandeling van kinderen jaarlijks 38 tot 115 miljoen euro oplevert voor de samenleving.

“Kinderen met logopedie hebben 30% minder speciaal onderwijs nodig en ontwikkelen zich beter, waardoor zij later beter presteren op de werkvloer”, aldus NVLF-voorzitter Theo de Koning. “De investering betaalt zich meer dan uit, nu bezuinigen is schieten in je eigen voet. Het werkt volkomen averechts uit voor de maatschappij”.

De voorgenomen bezuinigingen van VWS ingang 2015, komen naar voren uit het rapport Keuzes in kaart 2013-2017 van het Centraal Planbureau. Daarin staat aangegeven dat ouders de eerste 20 behandelingen zelf moeten gaan betalen. In de praktijk heeft het gros van de kinderen niet meer dan twintig behandelingen nodig om spraak- en taalstoornissen tegen te gaan.

SEO heeft in opdracht van de NVLF becijferd dat 1 euro logopedie voor de behandeling van spraak- en taalstoornissen bij kinderen tussen de 1,67 tot 3,04 euro oplevert.

In 2011 vergoedden de zorgverzekeraars voor 56 miljoen euro aan behandelingen. Omdat taal- en spraakstoornissen een lage ziektelast zouden zijn, haalt VWS de vergoeding vanaf 2015 uit de basisverzekering. De Koning: “Het vroeg signaleren van taal- en spraakstoornissen staat al ernstig op de helling door de bezuiniging op de jeugdgezondheidszorg, het gemeentelijk JGZ-beleid. Met deze nieuwe maatregel dreigt ook de behandeling (eerste lijn curatie) van tafel te verdwijnen”.

Driekwart van de cliënten van logopedie (ruim 159.000) is jonger dan 15 jaar. Bijna 30 procent wordt doorverwezen na het screeningsonderzoek op 5 jarige leeftijd. Dit valt onder preventieve logopedie vanuit de gemeentelijke JGZ.

Kinderen met een taalstoornis hebben problemen met het oproepen van woorden waardoor zij vastlopen in hun taal. Ze kunnen hierdoor hun gedachten moeilijk overbrengen. Ook is hun woordenkennis beperkt en pikken ze nieuwe woorden moeilijker op. Bij een spraakstoornis kan een kind een bepaalde klank niet goed uitspreken of op een juiste manier gebruiken. Hierdoor wordt hun praten onverstaanbaar.

Een taalstoornis heeft vaak tot gevolg dat kinderen leerproblemen ondervinden. Ook gedragsproblemen (teruggetrokkenheid, angst) zijn te herleiden tot beperkingen in de communicatie, waarvoor de basis in de eerste 6 levensjaren wordt gelegd. Uit onderzoek blijkt dat gezondheid en kwaliteit van leven toeneemt als de communicatie en het sociaal functioneren zich verbeteren.

Plaats een reactie