Meer dan 150.000 mensen in touw tijdens NL DOET

Minimaal 150.000 mensen verrichten ruim 3000 klussen tijdens NL DOET op 19 en 20 maart. 20% doet op beide dagen mee tijdens de landelijke vrijwilligersactie. De meesten gaan mee als begeleider van een uitstapje. Daarnaast worden veel opruim- (17%) en schoonmaakwerkzaamheden (18%) gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van Synovate in opdracht van het Oranje Fonds dat vandaag is gepresenteerd in Utrecht op de bijeenkomst NL DOET Ontmoet.

,,Bereidheid om vrijwilligerswerk te doen is er heel duidelijk onder Nederlanders”, vertelt gastspreker Lucas Meijs, bijzonder hoogleraar vrijwilligerswerk, tijdens de bijeenkomst. ,,Maar die bereidheid moet je wel laten aansluiten op beschikbaarheid.” NL DOET is daar wat hem betreft een geslaagd voorbeeld van. ,,Vraag een aanbod komen bij elkaar.”

De sterke toename van het aantal deelnemers, heeft onder andere te maken met de toegenomen bekendheid van NL DOET. De helft van de Nederlanders is bekend met het initiatief, voornamelijk via televisie. De grootschalige campagne is daarvoor mede verantwoordelijk. Een ander gevolg van de toegenomen bekendheid is de verdubbeling van het aantal organisaties dat een klus aanbiedt op 19 en 20 maart.

Om voor de ruim 3000 activiteiten vrijwilligers te vinden, zijn met de campagne vooral groepen opgeroepen mee te doen. Uit het onderzoek blijkt dat het gros van de mensen in groepsverband aan het werk gaat: 22% met collega’s, 16% met vrienden en nog een 16% met de sportvereniging. Op zaterdag (43%) doen iets meer mensen mee dan op vrijdag (35%).

Naar schatting levert het initiatief 700.000 uur aan vrijwillige arbeid op voor onder meer buurthuizen, zorgcentra en diverse verenigingen. Een dag als vrijwilliger aan de slag helpt deze organisaties dus een flinke stap vooruit. ,,Bovendien zorgt NL DOET voor ontmoetingen tussen mensen, die weer kunnen leiden tot verbetering van de sociale cohesie in onze samenleving”, aldus Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds.

NL DOET wordt georganiseerd door het Oranje Fonds, in samenwerking met MOVISIE. Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer 24 miljoen euro aan organisaties en initiatieven die de sociale cohesie versterken in Nederland, op de Nederlandse Antillen en op Aruba. Met de organisatie van NL DOET ondersteunt het fonds organisaties op een andere manier dan alleen met geld. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het fonds. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij en De Lotto.

Plaats een reactie