15 december start masterclass geïntegreerde eerstelijn

De laatste jaren ondergaat de eerstelijn grote veranderingen. Vele innovatieve zorgverleners ontwikkelen aansprekende zorgprogramma’s, zetten zorggroepen op en vormen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Individuele zorgaanbieders bieden binnen hun discipline veel goede zorg.

De belangrijkste ontwikkelingen vinden echter plaats binnen de multidisciplinaire zorg. Daarbij is de samenhang tussen de eerstelijn en andere zorgterreinen, zoals de wijkverpleging, de ouderenzorg, verpleeghuiszorg en tweedelijnszorg van groot belang. Ook de relatie met de publieke taken van gemeenten in het kader van de WMO en gezondheidsbeleid vragen speciale aandacht.

Hiervoor is een dynamische geïntegreerde eerstelijnszorg nodig: kwalitatief hoogstaand, klantgericht, innoverend en investerend. Het is deze innoverende dynamiek die het Julius Centrum en Raedelijn heeft geïnspireerd om een masterclass te ontwikkelen om daarmee een bijdrage te leveren aan het tot stand brengen van een goed werkende geïntegreerde eerstelijnszorg.

De masterclass bestaat uit twaalf colleges, opgedeeld in vier clusters van onderwerpen:

1. Algemene beleidsontwikkeling;
2. Samenwerking en samenhang;
3.Organisatie en kwaliteit van zorg;
4. Financiering op basis van resultaatafspraken.

De masterclass start op 15 december 2010 met een kennismakingscollege en eindigt op 29 juni 2011 met college 12. De colleges vinden alle plaats op de woensdag, van 15.00-19.00 uur. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden is met de schoolvakanties.

Tijdens de colleges wordt toegewerkt naar het maken van een eindopdracht door de deelnemers. Deelnemers presenteren deze eindopdracht – het maken van een beleidsmemo over een casus in de eigen organisatie –tijdens college 12 op 29 juni 2011.

Dit laatste college wordt afgesloten met een diner. Zes maanden na afloop van de bijeenkomsten volgt nog een terugkommiddag. Wil je aan deze Masterclass deelnemen? Klik dan hier, lees de uitvoerige brochure, meld je aan en deel je eigen ervaringen, kennis en inzicht met andere deelnemers en docenten.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie