13 veelbelovend anti-pestprogramma’s

Dertien methodes die scholen kunnen gebruiken bij de aanpak van pesten zijn veelbelovend. Dit stelt een commissie van onafhankelijke deskundigen – de Commissie anti-pestprogramma’s – die in opdracht van staatssecretaris Dekker 61 methodes heeft beoordeeld.

Met deze eerste schifting wordt het voor scholen duidelijker welke methodes ze het beste kunnen kiezen om pesten effectief aan te pakken. De komende jaren worden deze methodes verder getest in de praktijk.

Enorm aanbod anti-pestmethoden
Staatssecretaris Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert willen dat alle scholen vanaf schooljaar 2015/2016 het pesten op effectieve wijze aanpakken. Scholen zien door het enorme aanbod aan anti-pestmethoden door de bomen het bos niet meer, zo constateren zij. Vaak is bovendien weinig informatie beschikbaar over de effectiviteit van methodes. Dekker en Dullaert hebben methode-eigenaren daarom opgeroepen hun methode voor te leggen aan een commissie van deskundigen, onder regie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Zes wetenschappers met kennis en ervaring op het gebied van onderzoek naar pesten hebben het afgelopen half jaar 61 methoden tegen het licht gehouden.

Afwijzingen
De Commissie anti-pestprogramma’s concludeert dat bij 48 van de ingediende methodes niet aannemelijk is dat ze pesten terugdringen. Tekortkomingen van beoordeelde anti-pestmethodes variëren. Zo komt het voor dat er in de methode simpelweg geen onderdeel pesten is opgenomen of dat de aanpak sec gericht is op het pedagogisch handelen door de leerkracht terwijl er geen anti-pesten doelstelling is geformuleerd. Enkele van afgewezen methoden kunnen wel werken om bijvoorbeeld weerbaarheid of sociale vaardigheden te bevorderen, maar dit heeft niet zo zeer direct betrekking op de reductie van pesten, zo blijkt.

Plan van aanpak tegen pesten
Het onderzoeken van de effectiviteit van anti-pestmethoden is een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak tegen pesten dat de staatssecretaris en de Kinderombudsman in 2013 hebben gepresenteerd. Dit plan kwam voort uit gezamenlijke zorgen over pesten op school, mede door enkele tragische incidenten. Staatssecretaris Dekker zal na de zomer een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indienen waarmee de verantwoordelijkheid van de school voor het tegengaan van pesten in de wet wordt verankerd.

Meer informatie
– Nederlands Jeugd Instituut: Anti-pestprogramma’s

Plaats een reactie