1,2 miljoen voor nieuw onderzoeksprogramma ‘Beroerte – Bevorderen van herstel’

Vandaag, op de Europese Dag van de Beroerte, gaat bij de Hersenstichting een nieuw onderzoeksprogramma “Beroerte – Bevorderen van herstel” van start. Voor de periode 2011 t/m 2014 stelt de Hersenstichting een totaal budget van € 1.210.000 beschikbaar. Medisch bioloog dr. Lenneke van Hooijdonk is benoemd tot programmaleider.

Beroerte is de voornaamste oorzaak van invaliditeit in Nederland. In Nederland leven naar schatting zo’n 216.500 mensen met de gevolgen van een beroerte. Patiënten hebben vaak intensieve en langdurige zorg nodig, jaarlijks 2,2% van de totale zorg kosten in Nederland. De verwachting is dat door de voortschrijdende vergrijzing zowel de prevalentie als de incidentie de komende jaren fors zullen toenemen. Gezien de omvang van de problematiek wordt onderzoek naar beroerte, in vergelijking tot onderzoek naar kanker en hart- en vaatziekten, relatief ondergefinancierd.

Uit onderzoek is al gebleken dat de capaciteit van de hersenen voor weefselherstel na hersenschade groter is dan voorheen werd gedacht. Maar is er nog weinig bekend over herstelmechanismen van hersenweefsel en herstelbevorderende interventies na een beroerte. Dit is juist belangrijk omdat een beter herstel door bijvoorbeeld verbeterde therapieën, kan leiden tot een hogere kwaliteit van leven voor de patiënten.

Een groot aantal wetenschappers, revalidatieartsen, neurologen, neurochirurgen, neuropsychologen en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties hebben input geleverd. Het nieuwe programma heeft twee hoofddoelen:

1. Onderzoek naar mechanismen om herstel van beschadigd hersenweefsel te bevorderen Toegepast onderzoek naar interventies met betrekking tot bevordering van functioneel herstel

2.Onderzoek naar nieuwe behandelingen om het functioneren van de patiënt te bevorderen (bijvoorbeeld nieuwe revalidatiebehandelingen)

Naast beroerte zijn er nog twee speerpunten voor onderzoekssubsidies; depressie en traumatisch hersenletsel. Jaarlijks worden per speerpunt twee fellowships (maximaal € 150,000,- per project) gesubsidieerd. Daarnaast zijn er ook niet speerpuntgebonden subsidies. Deze worden jaarlijks toegekend in een zogenaamde Kleine Subsidieronde (maximaal € 35.000,- per project). Meer informatie over de speerpunten en subsidies vindt u op www.hersenstichting.nl.

Plaats een reactie