1000ste levende nierdonatie in Erasmus MC

Onlangs heeft in het Erasmus MC de 1000ste niertransplantatie met een nier van een levende donor in Rotterdam plaatsgevonden. Niertransplantatie met een levende donor wordt in het Erasmus MC al sinds 1981 uitgevoerd.

De operatietechnieken zijn in de loop van de jaren sterk verbeterd en de donornier wordt nu door middel van een kijkoperatie of met hulp van een robot verwijderd. Op 13 oktober viert het Erasmus MC de 1000ste levende nierdonatie. Tevens beleeft dan de nieuwe informatie-DVD voor nierpatiënten en potentiële nierdonoren zijn première tijdens een feestelijke bijeenkomst in Erasmus MC – Sophia.

Het Erasmus MC heeft een van de grootste programma’s van nierdonatie bij leven in Europa. Per week vinden er drie niertransplantaties plaats met een nier van een levende donor. Er zijn in het Erasmus MC verschillende programma’s ontwikkeld om zoveel mogelijk transplantaties mogelijk te maken. Zo kan men een nier van een bloedverwant of niet-bloedverwant ontvangen. Ook als de bloedgroep niet passend is kan dikwijls toch een transplantatie plaatsvinden door middel van een transplantatie door de bloedgroep heen. Tevens is vanuit het Erasmus MC een landelijk cross-over programma opgezet. Dit wordt ook wel ‘gepaarde donorruil’ of ‘ruiltransplantatie’ genoemd. Ook zijn er anonieme donoren die bij leven belangeloos hun nier afstaan, zodat patiënten die langere tijd op de wachtlijst staan voor een transplantatie met een overleden donor en zelf geen levende donor hebben toch in aanmerking komen voor een nieuwe nier.

Nierdonatie bij leven is op dit moment de meest effectieve manier om het tekort aan donornieren op te lossen. Hierdoor kan de sterfte van patiënten die lijden aan nierfalen worden gereduceerd en de wachtlijst voor transplantaties worden beperkt. Bovendien is het mogelijk te transplanteren voordat dialyse is vereist. Daarmee worden andere ingrepen die nodig zijn voor dialyse voorkomen, inclusief de daaraan gerelateerde kosten en ziekte. In de laatste jaren neemt het aantal nieren dat niet afkomstig is van directe familieleden van nierpatiënten toe. Steeds meer vrienden gaan over tot donatie bij leven en zelfs anonieme donatie neemt toe. Het is duidelijk dat het ethisch draagvlak voor nierdonatie bij leven verandert. Hoe verder de donor van de ontvanger afstaat, des te kleiner en minder duidelijk is het voordeel voor de donor in de dagelijkse omgang. Tegen deze achtergrond is het essentieel dat de chirurgische technieken geperfectioneerd worden en dat de veiligheid van de donor zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Vanwege al deze nieuwe ontwikkelingen is er een nieuwe voorlichtingsfilm ontwikkeld voor nierpatiënten, familieleden en potentiële nierdonoren. Omdat Rotterdam een multiculturele stad is en een groot deel van onze patiëntenpopulatie de Nederlandse taal niet voldoende beheerst is deze film vertaald in meerdere talen. De voorlichtingsfilm beleeft zijn première tijdens de bijeenkomst.

Plaats een reactie