100.000 euro beschikbaar voor groene ideeën in Maastricht

0
633

De gemeente Maastricht stelt een bedrag van €100.000,- beschikbaar voor duurzame ideeën van verenigingen, instellingen, stichtingen en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Deze Duurzaamheidimpuls moet partijen prikkelen om op een innovatieve manier met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Partijen maken met een vernieuwend duurzaam initiatief of ‘groen’ idee kans op een bijdrage van maximaal 25 procent (met een maximum van 10.000,- euro) voor de uitvoering van hun idee.

Meedoen
Tijdens een speciaal Duurzaamheidcafé op donderdag 24 mei kunnen verenigingen of instellingen hun plannen presenteren aan het onafhankelijke Platform COOL. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, MKB, kennisinstellingen, woningcorporaties en particulieren die zich gezamenlijk inspannen om Maastricht verder te verduurzamen. De leden van het Platform COOL geven feedback op de plannen. Deze feedback kunnen de indieners vervolgens verwerken in een definitief voorstel. De definitieve voorstellen worden daarna nog een keer aan de delegatie van Platform COOL voorgelegd en beoordeeld. Deze beoordeling is ook leidend bij de toekenning van bedragen.

Actief communiceren
Een van de voorwaarden die is verbonden aan het toekennen van geld aan een initiatief, is dat er door de indieners actief over het project gecommuniceerd moet worden. Op deze wijze wil de gemeente duurzaamheid bij een breder Maastrichts publiek onder de aandacht brengen. Het is verder de bedoeling dat het beschikbare geld over zo veel mogelijk categorieën wordt verdeeld. Dus onder zowel MKB, winkels, buurten, gezondheidszorg, jongeren als ouderen.

Waarom geld voor het middenveld?
Er is bewust gekozen voor een financiële impuls voor het maatschappelijk middenveld. Uit de voortgang van de Maastrichtse duurzaamheiddoelen blijkt dat het maatschappelijk middenveld enigszins achterblijft in het nemen van ‘groene’ initiatieven. Op hoger niveau zijn voldoende initiatieven waarneembaar. Denk aan grote plannen als de Duurzame Energiecentrale en de plannen voor het aanleggen van een warmtenet. Ook de grotere bedrijven gaan vaak al voortvarend met duurzaamheid aan de slag vanwege bedrijfseconomische motieven. Aan de andere kant van de schaal zijn er ook steeds meer particulieren die duurzaam gedrag vertonen. Dat komt ook doordat er vanuit de overheid (rijk, provincie en gemeente) vaak subsidies voor deze groep beschikbaar zijn gesteld. Voor het middenveld is dit niet het geval. De Duurzaamheidimpuls moet daar binnen Maastricht nu een bijdrage aan leveren.

Meer informatie
De complete informatie voor deelname aan de Duurzaamheidimpuls is terug te vinden op www.maastricht.nl.

Vorig artikelUitbreiding zorg aangeboren hartafwijkingen in Deventer
Volgend artikelRuim 40% van Nederlandse gezinnen heeft last van reisziekte
Maastricht is een stad in het zuiden van de Nederlandse provinie Limburg. Zij is de hoofdstad van deze provincie en telt 119.623 inwoners (1 april 2011, bron: CBS), die Maastrichtenare] worden genoemd. Maastricht is gelegen aan weerszijden van de rivier de Maas. De stad heeft een lange geschiedenis, die teruggaat tot in de Keltische tijd, voor het begin van de huidige jaartelling. De geschiedenis weerspiegelt zich in het historische stadscentrum met verschillende Romaanse en andere stijlkerken en de vele pleinen. Het bekendste plein is het Vrijthof, gelegen nabij de Servaaskerk, die vernoemd is naar de heilige Servatius, de beschermheilige van het vanouds katholieke Maastricht. Tegenwoordig heeft Maastricht vooral het imago van een bourgondische stad, waar het goed winkelen en recreëren is. Er komen dan ook veel toeristen. Dankzij de aanwezigheid van een universiteit en een hogeschool is het ook een studentenstad.