10 procent Nederlanders houdt zich bezig met vasten in komende vastentijd

Vasten wordt populairder. Dat blijkt uit onderzoek van Vastenaktie, uitgevoerd door Maurice de Hond. 10% van de Nederlandse bevolking geeft aan in de komende vastentijd te gaan vasten of bewuster te leven. Nog in 2007 bleek uit (ander) onderzoek dat 5% van de Nederlandse bevolking – door het jaar heen – vastte.

Woensdag 9 maart begint de vastentijd of veertigdagentijd. Van oudsher wordt in de periode tussen Carnaval en Pasen gevast: een periode van bezinning. Tegenwoordig is er de vrijheid om op eigen wijze invulling aan vasten te geven. Naast minder of soberder eten komt uit het onderzoek naar voren dat mensen op allerlei manieren met vasten bezig zijn: stilstaan bij mensen die het minder hebben, bezinning op het dagelijkse leven, verzet tegen overdadig consumeren, soberder leven, geen alcohol, meer naar de kerk.

Opvallend is dat vasten onder jongeren populair is. Jongeren scoren het hoogste van alle leeftijdscategorieën op de vraag of zij wel eens gevast hebben in de afgelopen 2 jaar en of zij dat in komende jaren van plan zijn. Jongeren (67%) hebben ook meer bewondering voor mensen die vasten dan ouderen. Geen of minder alcohol drinken, sober eten, minder snoepen, en opvallend genoeg meer tijd voor bezinning zijn de meest genoemde manieren voor jongeren om te vasten. Qua motivatie om te vasten scoren jongeren hoog op bezinning op het dagelijkse leven en het zich solidair tonen met mensen die het minder hebben. Vasten vanuit religieuze overweging vinden zij niet achterhaald terwijl meer dan de helft van de ouderen dat opvallend genoeg wel aangeeft.

Ouderen (+55) houden de associatie met de katholieke/christelijke kerk en geven als belangrijke motivatie voor vasten het bewust toeleven naar Pasen en eigen gezondheid. Er wordt vooral gevast door soberder te eten, niet of minder snoepen en geen of minder vlees, gevolgd door bezinning. De leeftijdscategorie 25-34 jaar verzet zich het sterkst tegen overdadige consumptie.

Vasten is in opkomst. Niet omdat het moet, zoals vroeger, maar omdat het maatschappelijk relevant is (uit solidariteit met anderen) en omdat mensen bewust stil willen staan bij het dagelijkse leven (bezinning).

Voor Vastenaktie heeft vasten al meer dan 50 jaar twee belangrijke elementen: bezinning op de eigen levensstijl door zelfgekozen soberheid én het ondersteunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld, zoals dit jaar op het Filippijnse eiland Mindoro. Mijnbouw en houtkap bedreigen de duurzame leefstijl van de bewoners met hun omgeving. In Nederland wordt de Vastenaktie door ca 4000 vrijwilligers van parochies door het hele land gedragen. De landelijke Vastenaktie activiteiten wordt door Cordaid gecoördineerd.

Plaats een reactie