10 miljoen voor wijkverpleegkundigen in aandachtswijken

Minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stellen via het gemeentefonds structureel € 10 miljoen beschikbaar voor projecten rond wijkverpleegkundigen. Door het geld rechtstreeks aan gemeenten beschikbaar te stellen kunnen wijkverpleegkundigen gebiedsgericht ingezet worden. Gemeenten kunnen per stad, wijk of buurt maatwerk bieden.

Het ZonMw programma ‘Zichtbare schakel: wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’ wordt hiermee in een nieuwe vorm voortgezet. Dat programma wordt nu nog begeleid en gefinancierd via een rijksbijdrage aan ZonMw, een zelfstandig bestuursorgaan voor zorgonderzoek en zorginnovatie. De financiering via deze organisatie loopt eind dit jaar af.

Uit een tussenrapportage van het programma blijkt dat de wijkverpleegkundige een grote betekenis heeft in het tijdig signaleren van dreigende gezondheidsproblemen of overbelasting van mantelzorgers.

De wijkverpleegkundige is de onmisbare schakel in buurten en wijken. Gedurende de looptijd van het ZonMw programma zijn er in 50 gemeenten tussen de 300 en 350 wijkverpleegkundigen aan de slag gegaan. Dit zijn gemeenten waar sprake is van achterstandsproblematiek. Cliënten, wijkverpleegkundigen/thuiszorg, huisartsen, gemeenten en welzijnsorganisaties zijn positief over de nieuwe manier van werken van de wijkverpleegkundigen. De inzet leidt tot betere samenwerking tussen de diverse (zorg)organisaties in de buurt. De meeste samenwerking speelt zich af tussen de huisarts, de thuiszorg en welzijnsorganisaties.

Plaats een reactie