10 jaar Cliëntenraad in Medisch Spectrum Twente

Op woensdags 18 mei 2011 viert de Cliëntenraad zijn 10 jarig jubileum. De focus ligt op de patiënten en bezoekers van Medisch Spectrum Twente (MST). Tevens wordt de website van de Cliëntenraad officieel gelanceerd. De Cliëntenraad heeft zich in de afgelopen 10 jaar hard gemaakt voor de belangen van de patiënten / cliënten van MST.

Doel van de Cliëntenraad
De Cliëntenraad brengt in MST discussies op gang over klantgerichtheid en gedragscodes. Over de kwaliteit van zorg, maar ook over de ziekenhuisorganisatie zelf. Dat gaat bijvoorbeeld over het huisvestingsbeleid, de toegankelijkheid en bewegwijzering van het ziekenhuis, over de Klachtencommissie en de patiëntenenquêtes.

Andere speerpunten van de Cliëntenraad zijn een goede afstemming van onderzoeksafspraken bij de poliklinieken, de bezoektijden, een goede voorziening voor de naasten van opgenomen patiënten, de maaltijdvoorziening, en vooral een duidelijke informatieverstrekking aan cliënten.
In zijn adviezen zet de Cliëntenraad altijd het belang van de patiënt / cliënt voorop!

De Cliëntenraad wil weten wat er onder zijn achterban leeft als het gaat om de zorgverlening door MST. Onder andere tijdens de jaarlijkse Open Dag van de zorg wordt de mening over MST gepeild. Daarnaast worden er regelmatig afdelingsbezoeken afgelegd. De Cliëntenraad spreekt dan zowel met de patiënten / cliënten als met het management en de medewerkers.

De Cliëntenraad krijgt tijdens deze gesprekken en bezoeken bevestigd, dat de onderwerpen die door hem actief opgepakt worden inderdaad ook leven bij de patiënten / cliënten. De Cliëntenraad voelt zich vooral gesteund binnen de prioriteiten: verzorging patiënt, kwaliteit van zorg, medische kwaliteit en specifieker nog bij de onderdelen: communicatie en informatievoorziening aan patiënten. Ook zijn veel opmerkingen gemaakt die het onderdeel afstemming en planning van meerdere afspraken en onderzoeken op poliklinieken raken.

De resultaten van deze peilingen en gesprekken worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur en het management van MST. Resultaat hiervan: door het management is een aantal van deze onderwerpen opgepakt en uitgevoerd.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector bepaalt dat elke zorginstelling een Cliëntenraad moet hebben. Zo ook de ziekenhuizen. De Cliëntenraad van MST is opgericht in mei 2001, in eerste instantie op voorspraak van het Patiënten en Consumenten Platform Twente, nu Zorgbelang Overijssel geheten.

Programma jublieum bijeenkomst
Op woensdag 18 mei wordt het 10 jarig jubileum gevierd. Er komen kraampjes in de hallen van de ziekenhuizen in Enschede en Oldenzaal, bemand door de leden van de Cliëntenraad. Patiënten en bezoekers krijgen een presentje aangeboden met informatie over de Cliëntenraad. Voor de kinderen op de kinderafdeling is er een speciale verrassing. De dag wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst voor genodigden.

Het programma van de feestelijke bijeenkomst:
– Woord van welkom door Frederik Jansen, voorzitter van de Cliëntenraad.
– Toespraak door Marianne Lensink, lid Raad van Bestuur.
– Interactieve presentatie door Elise Koekkoek, Landelijk Steunpunt Cliëntenraden. Aan de hand van stellingen kunnen de aanwezigen meepraten over de ‘nut en noodzaak’ van de Cliëntenraad.
– De Cliëntenraad streeft naar ‘nog tevredener patiënten van MST’. Contacten met de achterban, de patiënten en cliënten, zijn daarom essentieel.
– Joop Munsterman, voorzitter van FC Twente en momenteel wellicht de bekendste Twentse bestuurder in Nederland, licht een tipje van de sluier op hoe zijn club vooral door de inbreng van de achterban, de supporters, een topclub is geworden en zoveel successen boekt.
– Op een ludieke manier wordt de website van de Cliëntenraad gelanceerd.

Plaats een reactie