10.094 extra leerbanen voor jongeren

Er komen 10.094 extra leerbanen voor jongeren in het bedrijfsleven. Dit is het resultaat van een gezamenlijke inspanning tussen het kabinet, de ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, werkgevers en werknemers.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte dit maandag 7 oktober 2013 bekend tijdens de jeugdtop in de Rotterdamse haven in het bijzijn van minister-president Rutte, minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. De afspraken laten zien dat de animo vanuit het bedrijfsleven groot is om jongeren perspectief te bieden.

“Deze actie is een mooi voorbeeld van hoe de overheid, bedrijven en de vakbonden samen succesvol optrekken in de aanpak van de jeugdwerkloosheid”, aldus minister Asscher. “Wie iets tegen de jeugdwerkloosheid wil doen, moet jongeren een kans durven bieden.” Het kabinet heeft eerder voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in totaal 80 miljoen vrijgemaakt. Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid is aangesteld om via gemeenten, scholen en werkgevers werkplekken te creëren voor werkloze jongeren. Zij heeft in aanloop naar de top afspraken kunnen maken met de sectoren.

Minister-president Rutte noemt het resultaat geweldig nieuws voor ruim 10.000 jongeren. “Leerbanen lonen. Voor de jongeren die een kans krijgen op een goede start. En voor de bedrijven die de vakmensen opleiden die ze in de toekomst hard nodig hebben.” Rutte hoopt dat het goede resultaat ook andere bedrijven aanzet om leerbanen te creëren. “Het kabinet blijft doorwerken aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Maar uiteindelijk zijn het de bedrijven en jongeren die een contract aangaan. En dat kunnen er niet genoeg zijn.”

Volgens minister Asscher is geld niet altijd het probleem. “Het gaat erom dat alle partijen hun bijdrage leveren om jongeren perspectief te bieden op werk, nu en in de toekomst. Jongeren verdienen onze aandacht, we moeten voorkomen dat jongeren werkloos thuis zitten of op straat hangen. Om die reden is het een goede stap vooruit nu werkgevers zich ook aan deze ambitie verbinden.”

De jeugdwerkloosheid is de laatste jaren fors opgelopen. In 2011 bedroeg ze nog 9,8 procent, in augustus van dit jaar was dat al 15,9 procent. Van de totale beroepsbevolking was toen 8,6 procent werkloos.

Plaats een reactie