“Omkeren bewijslast niet altijd in belang van zorgconsument”

Omkeren die bewijslast! Dat is het pleidooi van de Consumentenbond om zorgconsumenten beter te beschermen bij medische missers. Een dergelijke maatregel kan ook averechts werken: in het nadeel van de patiënt. Aldus Mr. Annemarie Vermeulen, gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Dat is zorgelijk!

Een omgekeerde bewijslast voor de patiënt die meent schade te hebben geleden door een fout van een arts. Dat is waar de Consumentenbond voor pleit. Het lijkt de ultieme juridische bescherming voor zorgconsumenten. Niet de patiënt moet bewijzen dat hij schade heeft geleden door een fout van de arts, maar de arts moet bewijzen dat hij goed heeft gehandeld en dat eventuele schade niet het gevolg is van zijn handelen.

Maar door het standaard omkeren van de bewijslast is het niet onaannemelijk dat dit artsen ernstig belemmert in hun handelen. Met als mogelijk gevolg dat zij daardoor verzuimen te handelen wanneer dat nodig is. Juist dat zou kunnen leiden tot meer schadeclaims en schadevergoedingen, waardoor de verzekeringspremie omhoog moet. En de betaalbaarheid van de zorg nog verder onder druk komt te staan.

Het standaard omkeren van de bewijslast kan onwenselijke gevolgen hebben voor het gehele stelsel van gezondheidszorg. En dat is zeker niet in het belang van de zorgconsument.

Plaats een reactie