“Nu niet snijden in eerstelijnspsychologische zorg”

De kosten van de geestelijke gezondheidszorg zullen stijgen als de minister snijdt in de eerstelijnspsychologische zorg. Hiervoor waarschuwen vier beroepsverenigingen in de psychologische zorg en het landelijk platform GGZ.

De organisaties zijn fel tegen de bezuinigingsplannen van minister Schippers om het aantal zittingen van de eerstelijns psychologische zorg terug te brengen van acht naar vijf per kalenderjaar, de eigen bijdrage te verhogen en ook de te vergoeden zorg in te perken. “De minister moet nu niet hakken in de voordelige en effectieve eerstelijnspsychologische zorg.”

De beroepsverenigingen vrezen dat de voorgenomen maatregelen juist zullen zorgen voor een kostenstijging en niet voor de gewenste besparing. “Ook wij vinden dat er gewerkt moet worden aan kostenbeheersing in de zorg, maar deze plannen zijn ondoordacht en tegenstrijdig.” Eerstelijnspsychologische zorg aan volwassenen en kinderen is goedkoop en zeer effectief zoals ook uit cijfers blijkt. Ruim zeventig procent van de cliënten is geholpen binnen acht zittingen. Als de minister het aantal zittingen terugdringt tot vijf, stijgen de kosten doordat meer mensen met psychische problemen een beroep zullen doen op de veel duurdere tweedelijns specialistische zorg of de alsmaar uitdijende huisartsenzorg.

Los van het feit dat de financiële opbrengst van de bezuinigingen zeer beperkt zal zijn, wordt er ook een hoge drempel opgeworpen voor cliënten in de eerstelijns ggz. “Een verhoging van de eigen bijdrage voor eerstelijnspsychologische zorg terwijl het eigen risico ook nog eens verhoogd kan worden, maakt de voorziening feitelijk onbereikbaar voor de cliënt.” De verenigingen vrezen dat cliënten zich niet meer laten behandelen vanwege de hoge kosten en waarschuwen voor het risico op economische schade door bijvoorbeeld meer werkverzuim.

Plaats een reactie