‘Moeilijke’ psychiatrische patiënten bestaan niet

Moeilijke patiënten bestaan: alle hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg kennen ze. Psychiater Sigmund, stripfiguur uit de Volkskrant, wordt dagelijks doodmoe van ze en ziektekostenverzekeraars moeten diep voor ze in de buidel tasten. Maar wie zijn nu eigenlijk ‘moeilijke’ patiënten in de GGZ? En waarom? En valt er iets te doen aan de problemen?

Uit het promotieonderzoek van sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Bauke Koekkoek blijkt dat patiëntkenmerken zoals leeftijd, geslacht en diagnose níet bepalen of een patiënt een ‘moeilijk’ geval is. Maar als de patiënt moeilijk te diagnosticeren is, veel complexe problemen heeft, en ook nog eens op een afwijkende manier om hulp vraagt, dan wordt het wél moeilijk. Als vervolgens ook nog eens de indruk ontstaat dat de patiënt controle heeft over het ‘moeilijke’ gedrag, dan gaat de hulpverlener dwars liggen. De zorg wordt slechter, de patiënt lastiger en de problemen worden groter.

Koekkoek ontwikkelde een interventieprogramma voor hulpverleners om uit deze vicieuze cirkel te komen. Na implementatie en toetsing in de praktijk blijkt dit programma patiënten én hulpverleners te helpen om de zorg effectiever te maken.

Biografie
Bauke Koekkoek (Amstelveen, 1973). Hij behaalde zijn propedeuse in de sociale wetenschappen en volgde de opleidingen tot verpleegkundige, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige , verpleegkundig specialist GGZ en de EMGO-opleiding Epidemiologie en Biostatistiek. Bauke Koekkoek werkte met ambulante patiënten met ernstige en langdurige problematiek en ondernam buitenactiviteiten met jeugdigen en volwassenen met psychiatrische en andersoortige problemen (België, Frankrijk, Verenigde Staten, Australië).

Bauke Koekkoek werkt als senior wetenschappelijk onderzoeker bij Proces, het onderzoeks- en opleidingscentrum van De Gelderse Roos/Pro Persona. Zijn promotie is begeleid vanuit het Behavioural Science Institute.

Promotiegegevens
Promovendus: de heer drs. B.W. Koekkoek
Titel promotie: Ambivalent connections: Improving community mental health care for non-psychotic chronic patients perceived as ‘difficult’
Promotors: De heer prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers, de heer prof. dr. A.H. Schene (UvA)
Copromotors: De heer dr. B. van Meijel (Hogeschool Inholland)
Datum: vrijdag 14 januari 2011, 15:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Plaats een reactie