‘Knuffelhormoon’ leidt tot vooroordelen

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben voor het eerst een neurobiologische oorzaak van etnocentrisme en vooroordelen blootgelegd. Uit hun experimenten blijkt dat oxytocine, een in de hersenen aangemaakte neuropeptide dat als hormoon en neurotransmitter functioneert, ervoor zorgt dat mensen de eigen groep positiever gaan beoordelen. Daardoor worden leden van andere groepen gediscrimineerd. Hiermee nuanceren de onderzoekers de heersende opvatting dat oxytocine mensen aardiger en altruïstischer maakt. Hun bevindingen worden deze week gepubliceerd in de Early Edition van Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

De relatieve bevoordeling van de eigen groep wordt veroorzaakt doordat oxytocine, in de volksmond het ‘knuffelhormoon’ genoemd, ertoe leidt dat (leden van) de eigen groep positiever worden gezien – een oordeel over (leden van) concurrerende andere groepen wordt niet door het hormoon beïnvloed. Deze bevinding geeft een neurobiologische verklaring voor het feit dat mensen vooroordelen ontwikkelen en discrimineren tussen eigen en andere groepen.

De evolutie van etnocentrisme
De UvA-onderzoekers, onder leiding van prof. dr. Carsten de Dreu, stelden zich de vraag of oxytocine een positieve houding naar anderen bevordert. Vanuit evolutionair perspectief wordt namelijk gesuggereerd dat mensen etnocentrisch zijn om zo hun betrokkenheid bij en waardering voor de eigen groep aan anderen duidelijk te maken. Immers, zulke betrokken groepsleden zijn waarschijnlijk betrouwbare partners. Dit komt het individu uiteindelijk ten goede. De onderzoekers beredeneerden dat als dit evolutionair perspectief klopt, er neurobiologische mechanismen zouden moeten zijn die etnocentrisme aansturen. De ontdekking dat oxytocine ertoe leidt dat de eigen groep positiever gezien wordt en leden van andere groepen relatief achtergesteld worden, ondersteunt die theorie.

Publicatiegegevens
C.K.W. de Dreu, L.L. Greer, M.J.J. Handgraaf, G.A. van Kleef, S. Shalvi: Oxytocin promotes human ethnocentrism. Proceedings National Academy of Sciences USA (week 2, 2011).

Plaats een reactie