Gebrek aan ervaring is de belangrijkste horde voor kinderen om veilig zelfstandig naar school te fietsen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Fietsersbond in opdracht van het ROV Oost-Nederland.

Een goede inrichting van de schoolomgeving is juist een belangrijke stimulans om kinderen eerder en zelfstandig naar school te laten gaan. Ook daarom wordt dit jaar bij de regionale startmomenten van de VVN-campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ speciale aandacht gevraagd voor een verkeersveilige schoolomgeving.

Vaardigheden
Kinderen beschikken op jonge leeftijd nog niet over de juiste vaardigheden om zelfstandig naar school te fietsen. Het goed inschatten van snelheid en het herkennen van gevaar zijn zaken die kinderen pas vanaf hun negende jaar voldoende beginnen te leren.

fietswiel

De vaardigheden die kinderen nodig hebben, ontwikkelen zich sneller als kinderen verkeerservaring opdoen. Dit doen ze het beste door dagelijks naar school te lopen of te fietsen. Uit recent onderzoek is gebleken dat het op die manier opdoen van ervaring belangrijker is dan verkeerseducatie.

Meefietsen
Er zijn echter signalen dat de fietsvaardigheid van (sommige groepen) kinderen juist afneemt. De Fietsersbond vindt dit zorgelijk. Janneke van Klei, programmacoördinator Fietsschool: “Eigenlijk zouden alle ouders hun kind regelmatig met hun kind naar school moeten fietsen. Dat is goed voor de ontwikkeling van het kind en geeft de ouders ook inzicht en vertrouwen in de fietsvaardigheid van hun kind.” Zowel uit gezondheidsoverwegingen als verkeersveiligheidsoverwegingen is het belangrijk om het lopen en fietsen naar school te stimuleren.

DELEN
Vorig artikelKen jezelf, coach jezelf
Volgend artikelSlaap is sleutel tot succes
Avatar
De Fietsersbond is dé belangenbehartiger van 13,5 miljoen fietsers in Nederland en zet zich sinds 1975 succesvol in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. De Fietsersbond vindt dat ons meest mens- en milieuvriendelijke voertuig de fiets veel meer aandacht verdient van beleidsmakers en politici. Uit onderzoek blijkt dat goede fietsvoorzieningen tot een hoger fietsgebruik leiden en dat een hoger fietsgebruik de verkeersveiligheid bevordert. Investeren in de fiets leidt dus tot minder verkeerslachtoffers en is tevens een stimulans voor gezond bewegen. De Fietsersbond zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezieriger maken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER