Pijnbehandelcentrum Rijnland Ziekenhuis op topniveau

0
446

Het pijnbehandelcentrum van het Rijnland Ziekenhuis heeft de C-status verkregen. Volgens de normering van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) is dit een centrum met de meest uitgebreide voorzieningen. Er zijn slechts 12 academische en algemene ziekenhuizen in Nederland die deze erkenning hebben; voor deze regio is het Rijnland Ziekenhuis de enige.

In het verleden kon iedereen zich bezighouden met het bestrijden van pijn, omdat het geen afgebakend terrein was. De sectie pijnbestrijding van de NVA heeft daarom beoordelingscriteria opgesteld, die onder meer zijn gebaseerd op die van de International Association for the Study of Pain (IASP), voor zowel de anesthesioloog die zich bezighoudt met chronische pijnbestrijding als het pijnbehandelcentrum waar behandeling plaatsvindt: een kwaliteitskeurmerk.

Dankzij de indeling van pijnbehandelcentra is een basis gelegd voor verdere kwaliteitsverbetering en professionalisering van het aandachtsgebied pijngeneeskunde. Deze indeling bestaat uit drie niveaus; het Rijnland Ziekenhuis heeft het hoogste niveau behaald: de C-status, oftewel het multidisciplinaire pijnbehandel- en researchcentrum. Dit betekent dat bij de behandeltrajecten van het pijnbehandelcentrum van het Rijnland Ziekenhuis diverse specialismen betrokken zijn zoals neurologen, neurochirurgen, revalidatie artsen, klinisch psychologen, cardiologen en anesthesiologen. Daarnaast is er ook veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek, dat zich binnen het Rijnland Ziekenhuis met name concentreert op de Spinal Cord Stimulation (de zogenaamde ‘pijn-pacemaker’).

“Chronische pijn is een belangrijk gezondheidsprobleem met niet alleen fysieke beperkingen maar veelal ook psycho-emotionele en sociale gevolgen. Door met verschillende medisch specialisten dit probleem te benaderen, is het mogelijk om het beste resultaat voor een individuele patiënt na te streven” licht Robert Sie, anesthesioloog en pijnspecialist van Rijnland Ziekenhuis toe. “Behandeling op deze wijze leidt aantoonbaar tot een verbetering van de kwaliteit van leven. Daar doen we het voor!”, aldus Sie.

DELEN
Vorig artikelDwangsom voor 9 instellingen die jaardocument niet aanleveren
Volgend artikelGratis longfunctietest en voorlichting
Avatar
Rijnland Zorggroep is een maatschappelijke onderneming voor het bieden van verantwoorde, medisch specialistische zorg en verpleeghuiszorg. Onder ‘verantwoorde zorg’ verstaan we mensgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Rijnland Zorggroep bestaat uit het Rijnland Ziekenhuis (locaties Alphen aan den Rijn en Leiderdorp), Rijnland Medisch Centrum en Rijnland Verpleging en Verzorging (Verpleeghuis Leythenrode, Verpleeghuis Oudshoorn en Zorgcentrum Noorderbrink).

LAAT EEN REACTIE ACHTER