“Industrie-gesponsord geneesmiddelenonderzoek neemt af in Nederland”

Op de eerste Clinical Research Associate (CRA)-dag die in Nederland is georganiseerd, stelt Henk Jan Out, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde NVFG, dat het aantal klinische geneesmiddelenstudies gesponsord door de farmaceutische industrie in Nederland met 28%

gedaald is t.o.v. 2008. Werden er toen nog 391 studies gedaan, in 2010 waren dat er 282, zo blijkt uit jaarrapporten van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waar al het onderzoek moet worden aangemeld.

“Dit is een verontrustende ontwikkeling voor Nederland als land waar hoogwaardig klinisch geneesmiddelenonderzoek belangrijk is”, volgens Out, die ook bijzonder hoogleraar farmaceutische geneeskunde aan het UMC St Radboud is. Zeker als men kijkt naar het indrukwekkende aantal hoogopgeleide professionals (waaronder CRA’s) die het onderzoek in Nederland begeleiden.

Een CRA is verantwoordelijk voor de monitoring van studies en speelt dus een essentiële rol in de kwaliteitsbewaking van klinisch onderzoek. Het monitoren van studies is een wettelijke verplichting. In Nederland zijn ongeveer 700 CRA’s werkzaam waarvan er een kleine 200 de meeting bijwoonden.
Op deze eerste nationale CRA-dag spreekt naast Out een keur van sprekers waaronder Prof Dr René Bernards (NKI) die het gehoor prikkelt met de stelling “Over 10 jaar geen sterfte meer door kanker?”, Drs Elizabeth Vroom die de rol van de patiënt binnen het onderzoek centraal stelt, en Dr Viviënne van der Walle, die samen met Tanja Hoffman de impact van de Social Media toelicht.

Gezien de enorme belangstelling voor deze dag heeft de NVFG de toezegging gedaan om in 2012 wederom de organisatie op zich te nemen voor de tweede nationale CRA-dag. Informatie zal worden verstrekt via de website www.cra-dag.nl.

DELEN
Vorig artikelVeiligheid op de Operatiekamer
Volgend artikelNeurologiepatiënten gaan geneesmiddelen testen
De Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) is opgericht in 1962. De NVFG ondersteunt haar leden bij de uitvoering van functies op het gebied van farmaceutische geneeskunde. Farmaceutische Geneeskunde laat zich definiëren als “het deelgebied van de geneeskunde dat zich er op toelegt om op systematische wijze informatie over (nieuwe) moleculen te verzamelen, te interpreteren en vervolgens uit te dragen opdat deze zo effectief en veilig mogelijk als geneesmiddel kunnen en zullen worden aangewend; dit met het doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER